Klasy dwujęzyczne


Klasy dwujęzyczne

 

w II Liceum Ogólnokształcącym

 

im. ks. prof. J. Tischnera

 

w Wodzisławiu Śl.

 

 


Co to jest dwujęzyczność?

 

Umiejętność biegłego posługiwania się dwoma językami.

 

 


Co to jest klasa dwujęzyczna?
 

Jest to klasa, która, niezależnie od wybranego profilu, w każdym tygodniu nauki ma 3 dodatkowe godziny lekcyjne języka angielskiego. Uwaga! Prosimy nie mylić tego z rozszerzeniem - uczniowie klas dwujęzycznych mają więcej lekcji. Ponadto, w klasie dwujęzycznej wybrane przedmioty są nauczane w dwóch językach, tj. w języku polskim i

angielskim.

 

 


Jakie rozszerzenia realizują klasy dwujęzyczne w II LO?

 

II LO każdego roku otwiera dwie klasy dwujęzyczne:

 

 

- Klasa A to klasa akademicka o rozszerzeniu matematyczno-fizycznym, z możliwością realizowania dodatkowo rozszerzenia z informatyki, geografii, biologii lub chemii. Klasa A objęta jest patronatem AGH w Krakowie.

 

 

- Klasa B to klasa europejska o rozszerzeniu z języka polskiego i historii, z możliwością realizowania rozszerzenia z WOS-u, biologii lub geografii. Klasa B objęta jest patronatem WSE w Krakowie.

 

 


Jakie przedmioty są nauczane dwujęzycznie w II LO?

 

W zależności od wybranego profilu mogą to być: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, przedsiębiorczość, edukacja dla bezpieczeństwa, ekonomia w

 

praktyce.

 

 


Czy programy nauczania w klasie dwujęzycznej są takie same jak w zwykłych klasach?

 

Programy przedmiotów ogólnokształcących są takie same. Na przedmiotach nauczanych dwujęzycznie wprowadza się terminologię fachową w języku angielskim. Ponadto, uczeń klasy dwujęzycznej opanowuje większy zakres materiału z języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych oraz częściej ma okazję do rozwijania sprawności językowych. II LO słynie z zaangażowania w projekty międzynarodowe (Comenius), wymiany uczniowskie (z Francją, Niemcami), ze szkolnych wycieczek zagranicznych , oraz z udziału w wielu różnych projektach i konkursach językowych.

 

 


Jakie korzyści płyną z kształcenia w klasie dwujęzycznej?
 

- Wysoki poziom znajomości języka angielskiego po ukończeniu szkoły - bogactwo słownictwa, biegłość, naturalność w posługiwaniu się językiem obcym, swoboda rozmawiania na wiele tematów

Poziom podstawowy

 

Poziom samodzielności

 

Poziom biegłości

 

Egzamin

gimnazjalny

na poziomie

podstawowym

 

Egzamin

gimnazjalny

na poziomie

rozszerzonym

 

Matura

na poziomie

podstawowym

 

Matura

na poziomie

rozszerzonym

 

Matura dwujęzyczna

 

A1/A2

 

A2+

 

A2/B1

B1/B2

 

C1/C2

 


Poziomy biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

 

 

 

- Wielokulturowość - znajomość elementów kultury krajów angielskiego obszaru

 

językowego.

- Możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej (dodatkowy arkusz w j. angielskim) z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia.

- Lepszy start na studia - na wielu uczelniach wyższych kandydaci z maturą dwujęzyczną otrzymują więcej punktów w procesie rekrutacyjnym.

 

 


Co należy zrobić aby dostać się do klasy dwujęzycznej?
 

- Złożyć w sekretariacie szkoły deklarację.

- Zdobyć co najmniej 50% punktów na sprawdzianie uzdolnień kierunkowych (czerwiec) lub zostać laureatem konkursu z języka angielskiego organizowanego co najmniej na szczeblu powiatowym.

- Wykazać się wystarczającą liczbą punktów w procesie rekrutacji elektronicznej do liceum ogólnokształcącego.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  26‑09‑2014 19:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2015 00:16:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive