Klasy dwujęzyczne


Klasy dwujęzyczne

w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śl.

Co to jest dwujęzyczność?

Umiejętność biegłego posługiwania się dwoma językami.

Co to jest klasa dwujęzyczna?
Jest to klasa, która, niezależnie od wybranego profilu, w każdym tygodniu nauki ma 3 dodatkowe godziny lekcyjne języka angielskiego. Uwaga! Prosimy nie mylić tego z rozszerzeniem - uczniowie klas dwujęzycznych mają więcej lekcji. Ponadto, w klasie dwujęzycznej wybrane przedmioty są nauczane w dwóch językach, tj. w języku polskim i angielskim.

Jakie rozszerzenia realizują klasy dwujęzyczne w II LO?

II LO każdego roku otwiera dwie klasy dwujęzyczne:

Klasa A to klasa akademicka z trzema przedmiotami rozszerzonymi:
1. matematyka
2. fizyka lub chemia (indywidualny wybór ucznia)
3. informatyka lub biologia lub geografia (indywidualny wybór ucznia)
Dodatkowo realizowany jest przedmiot uzupełniający zastosowania matematyki lub kultura krajów anglojęzycznych.
Klasa A objęta jest patronatem AGH w Krakowie.

Klasa B to klasa europejska z trzema przedmiotami rozszerzonymi:
1. język polski
2. historia
3. geografia lub biologia (indywidualny wybór ucznia)
Dodatkowo klasa może zdecydować o wyborze przedmiotu uzupełniającego kultura krajów anglojęzycznych, zastosowania matematyki lub dodatkowym rozszerzeniu z wiedzy o społeczeństwie.
Klasa B objęta jest patronatem WSE w Krakowie.

Jakie przedmioty są nauczane dwujęzycznie w II LO?

W zależności od wybranego profilu mogą to być: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, ekonomia w praktyce.

Czy programy nauczania w klasie dwujęzycznej są takie same jak w zwykłych klasach?

Programy przedmiotów ogólnokształcących są takie same. Na przedmiotach nauczanych dwujęzycznie wprowadza się terminologię fachową w języku angielskim. Ponadto, uczeń klasy dwujęzycznej opanowuje większy zakres materiału z języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych oraz częściej ma okazję do rozwijania sprawności językowych. II LO słynie z zaangażowania w projekty międzynarodowe (Erasmus+), wymiany uczniowskie (z Francją, Niemcami), ze szkolnych wycieczek zagranicznych, oraz z udziału w wielu różnych projektach i konkursach językowych.

Jakie korzyści płyną z kształcenia w klasie dwujęzycznej?

- wysoki poziom znajomości języka angielskiego po ukończeniu szkoły - bogactwo słownictwa, biegłość, naturalność w posługiwaniu się językiem obcym, swoboda rozmawiania na wiele tematów
- wielokulturowość - znajomość elementów kultury krajów angielskiego obszaru językowego.
- możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej (dodatkowy arkusz w j. angielskim) z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia.
- lepszy start na studia - na wielu uczelniach wyższych kandydaci z maturą dwujęzyczną otrzymują więcej punktów w procesie rekrutacyjnym.

Co należy zrobić aby dostać się do klasy dwujęzycznej?

- złożyć w sekretariacie szkoły deklarację
- zdobyć co najmniej 50% punktów na sprawdzianie uzdolnień kierunkowych (czerwiec) lub zostać laureatem konkursu z języka angielskiego organizowanego co najmniej na szczeblu powiatowym.
- wykazać się wystarczającą liczbą punktów w procesie rekrutacji elektronicznej do liceum ogólnokształcącego.

Informacja wytworzona przez:
Karina Irczyk , w dniu:  26‑09‑2014 19:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  26‑09‑2014 19:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2018 10:54:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie