2015


1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śl.  – Agnieszka Skaba - starszy asystent  - 25.02.2015r. – wizytacja z zakresu: ARS – czyli jak dbać o miłość. Podstępne WZW, Znamię! Znam Je.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku Wydział Kontroli Płatników Składek  - Mirosława Brzoza  - inspektor kontroli  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 16, 19, 22, 30 czerwca 2015r. – Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych – Kontrolą objęto okres: styczeń 2012r. – grudzień 2014r.

3. Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. – Barbara Musiał – inspektor Biura Kontroli - 01.09.2015r. – 25.09.2015r. – Kontrola problemowa w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz umów cywilno – prawnych za okres 01.01.2014r. do dnia zakończenia kontroli.

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach – Renata Langer, Beata Stolorz – 20, 23, 26, 27 listopada 2015r. – Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2012-2013.

5. Wydział Oświaty Starostwa powiatowego w Wodzisławiu Śl. – Celina Machnik – Kierownik Referatu Edukacji – 04.12.2015r. – Przeprowadzenie w dniu 04.12.2015r. przeglądu działalności szkoły wynikający z art. 34a ust. 2 pkt 2-3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Informacja wytworzona przez:
Karina Irczyk , w dniu:  29‑12‑2017 16:31:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karina Irczyk
email: karina.irczyk@gmail.com
, w dniu:  29‑12‑2017 16:31:28
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2017 16:34:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie