2020-przeglady i kontrole


Protokoły roczne:

Przegląd  roczny budynku- XI 2020-

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, przeprowadzane są bieżące naprawy oraz konserwacje, jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania remontów w tym napraw głównych:

  1. Segm.  D -  Należy założyć plomby monitorujące pęknięcia ściany fundamentowej
  2. Segm.C i D -Należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicznych oraz wykonać pozostałą część  drenażu (m.in. od strony parkingu) ,aby zapobiec przemakaniu ścian.
  3. Zaleca się - po wykonanym wyczyszczeniu tynku elewacji, jego malowanie w celu ujednolicenia kolorystyki
  4. Należy wykonać konserwację papy termozgrzewalnej ,wstawić łat lub zaplanować jej wymianę
  5. Należy  naprawić ubytki podłoża pod obróbkami blacharskimi  oraz wymienić obluzowane obróbki ,
  6. Należy naprawić mocowanie  rynien do podłoża , uszczelnić łączenia lub zaplanować wymianę
  7. Należy wyregulować rury spustowe, uszczelnić łączenia i podłączenie do gajgerów lub zaplanować wymianę łącznie z wymianą Jaggerów
  8. Należy uszczelnić łączenia blachy ocynkowanej na parapetach
  9. Zaleca się naprawę tynków na kominach

Przegląd przewodów kominowych- VIII 2020-brak uwag

Przegląd gaśnic i hydrantów – I 2020- konieczność dostosowania drzwi do wymagań ppoż

Z kontroli pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim 2020/2021- Szkoła jest gotowa do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 20202021

Kontrole: 

1. Badanie funkcjonowania Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostce w oparciu o regulamin ZFŚS i obowiązujące przepisy.

2. Realizacja przez dyrektora obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narowodwej z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniajacego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego ( Dz.U. z 2019 r. , poz 1625).

3. Przegląd w zakresie prowadzenia działalności zespołu wynikajacy z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe ( tejst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Informacja wytworzona przez:
Monika Guzy - Woźnicka , w dniu:  26‑01‑2021 07:22:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Tatarczyk
email: kierownikgospodarczy@tischner-wodzislaw.pl
, w dniu:  26‑01‑2021 07:22:11
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2022 11:55:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie