2021


Protokoły pięcioletnie:

Przeglą pięcioletni stanu technicznego budynku

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, przeprowadzane są bieżące naprawy oraz konserwacje, jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania remontów w tym napraw głównych:

 1. Segm. D-Nalezy załozyć plomby monitorujące ściany fundamentowe.
 2. Segm.C i D -Należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicznych oraz wykonać pozostałą część  drenażu (m.in. od strony parkingu) ,aby zapobiec przemakaniu ścian.
 3. Należy wykonać konserwację papy termozgrzewalnej ,wstawić łat lub zaplanować jej wymianę
 4. Należy naprawić mocowanie  rynien do podłoża , uszczelnić łączenia lub zaplanować wymianę
 5. Należy wyregulować rury spustowe, uszczelnić łączenia i podłączenie do gajgerów lub zaplanować wymianę łącznie z wymianą Jaggerów
 6. Należy uszczelnić łączenia blachy ocynkowanej na parapetach
 7. Zaleca się naprawę tynków na kominach
 8. Nalezy wyremontować plac parkingowy z infrastrukturą podziemną
 9. Nalezy wymienić uszkodzone płytki chodnikowe , wyremontować plac asfaltowy przy boisku i asfaltową drogę dojazdoworaz wymienić uszkodzone płytki na opasce przy segmentach.
 10. Zaleca się-po wykonanym czyszczeniu elewacji-malowanie elewacji w celu ujednolicenia kolorystyki

Przegląd pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w pozostałej ZSP za wyjatkiem sal LSP- VII2021

Protokoły roczne:

Przegląd  roczny budynku- XI 2021-

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, przeprowadzane są bieżące naprawy oraz konserwacje, jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania remontów w tym napraw głównych:

 1. Segm.C i D -Należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicznych oraz wykonać pozostałą część  drenażu (m.in. od strony parkingu) ,aby zapobiec przemakaniu ścian.
 2. Należy wykonać konserwację papy termozgrzewalnej ,wstawić łat lub zaplanować jej wymianę
 3. Należy naprawić mocowanie  rynien do podłoża , uszczelnić łączenia lub zaplanować wymianę
 4. Należy wyregulować rury spustowe, uszczelnić łączenia i podłączenie do gajgerów lub zaplanować wymianę łącznie z wymianą Jaggerów
 5. Należy uszczelnić łączenia blachy ocynkowanej na parapetach
 6. Zaleca się naprawę tynków na kominach
 7. Nalezy wymienić uszkodzone płytki chodnikowe na placu parkingowym, wyremontować plac asfaltowy przy boisku oraz wymienić uszkodzone płytki na opasce przy segmentach.
 8. Zaleca się-po wykonanym czyszczeniu elewacji-malowanie elewacji w celu ujednolicenia kolorystyki

Przegląd przewodów kominowych- VIII 2021-brak uwag

Przegląd gaśnic i hydrantów – I 2021- konieczność dostosowania drzwi do wymagań ppoż-wykonane

Z kontroli pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim 2020/2021- Szkoła jest gotowa do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Protokół z przeglądu gwarancyjnego mycia elewacji XI 2021

Protokół z przeglądu gwarancyjnego remontu sali gimnastycznej IX 2021

Protokół z przeglądu gwarancyjnego budowy boiska IX 2021

Audyty i Kontrole 

Audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych ososbowych

Kontrola monitoringu szkolnego II 2021-Kuratorium

Informacja wytworzona przez:
Monika Guzy - Woźnicka , w dniu:  25‑03‑2022 11:04:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Tatarczyk
email: kierownikgospodarczy@tischner-wodzislaw.pl
, w dniu:  25‑03‑2022 11:04:40
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2022 12:00:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie