Zamówienia publiczne


Plan postępowań na rok 2022
Plik pdf Pliki do pobrania
18‑01‑2024 10:58:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Powtórzone postępowanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 39"

15‑03‑2022 12:59:50

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07eeade1-fe8f-4284-b641-d5021025fe86

Identyfikator postępowania (ID): 07eeade1-fe8f-4284-b641-d5021025fe86

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SWZ - 15.03.2022.docx
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dział II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
92,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 1 do Działu III - Formularz oferty.docx
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 2 do Działu III - Wzór oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 3 do Działu III - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 4 do Działu III - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 5 do Działu III - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów.docx
15‑03‑2022 13:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
30‑03‑2022 11:39:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf
30‑03‑2022 11:39:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
04‑04‑2022 10:19:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
04‑04‑2022 13:43:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
27‑04‑2022 15:32:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
31‑05‑2022 14:06:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 39”

02‑02‑2022 15:27:33
Identyfikator postępowania (ID): f793b9b7-4193-4324-ad6d-a6199a964d36
 
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?TenderId=f793b9b7-4193-4324-ad6d-a6199a964d36
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SWZ - 02.02.2022.docx
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Opis przedmiotu zamówienia - Dział II SWZ.zip
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
92,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 1 do Działu III - Formularz oferty.docx
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 2 do Działu III - Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 3 do Działu III - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.docx
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 4 do Działu III - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 5 do Działu III - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów.docx
02‑02‑2022 15:32:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
14‑02‑2022 11:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf
14‑02‑2022 11:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór umowy - zmiana projektowanych postanowień umowy.doc
14‑02‑2022 11:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II.pdf
25‑02‑2022 12:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana treści SWZ - II.pdf
25‑02‑2022 12:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
01‑03‑2022 10:12:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
01‑03‑2022 12:14:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
04‑03‑2022 13:40:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: „Rozbiórka komina wolnostojącego przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim”

10‑11‑2020 14:09:02
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu - BIP.pdf
10‑11‑2020 14:09:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
399KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SIWZ.docx
10‑11‑2020 14:13:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip dokumentacja techniczna.zip
10‑11‑2020 14:13:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BIP.pdf
17‑11‑2020 10:00:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
200KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf
17‑11‑2020 10:00:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert_792590.pdf
27‑11‑2020 12:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej_792591.docx
27‑11‑2020 12:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
21‑12‑2020 09:54:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn. „Czyszczenie elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Wyszyńskiego 39 w Wodzisławiu Śląskim”

24‑09‑2020 13:32:23
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
24‑09‑2020 13:35:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
395KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ.doc
24‑09‑2020 13:35:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
784KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dokumentacja techniczna.zip
24‑09‑2020 13:35:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
01‑10‑2020 11:35:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf
01‑10‑2020 11:35:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Elewacja wraz z wymiarami.pdf
01‑10‑2020 11:35:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
617KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie treści SIWZ — II.pdf
08‑10‑2020 13:58:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
15‑10‑2020 13:45:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
332KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
15‑10‑2020 13:45:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
04‑11‑2020 12:23:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39”

26‑02‑2020 14:43:13
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
26‑02‑2020 14:44:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
399KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SIWZ.docx
26‑02‑2020 14:44:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dokumentacja techniczna.zip
26‑02‑2020 14:44:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
39,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załącznik nr 5 do Działu II SIWZ - Wzór harmonogramu rz-f.docx
26‑02‑2020 14:44:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540043738-N-2020.pdf
10‑03‑2020 13:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf
10‑03‑2020 13:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia treści SIWZ II.pdf
11‑03‑2020 12:25:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
16‑03‑2020 13:52:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
16‑03‑2020 13:52:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
08‑04‑2020 13:16:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41”

29‑05‑2019 12:38:54
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
29‑05‑2019 12:41:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
415KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SIWZ_607312.docx
29‑05‑2019 12:59:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dokumentacja projektowa.zip
29‑05‑2019 12:41:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
73,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Załącznik nr 7 do działu II SIWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego.xls
29‑05‑2019 12:41:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
10‑06‑2019 12:48:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - BIP.pdf
10‑06‑2019 13:20:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
452KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II.pdf
17‑06‑2019 15:25:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana treści SIWZ — II.pdf
17‑06‑2019 15:25:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie treści SIWZ — II.pdf
19‑06‑2019 13:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
794KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - III.pdf
25‑06‑2019 10:14:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
200KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana treści SIWZ - III.pdf
25‑06‑2019 10:14:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx ZMIANA III - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do działu III SIWZ.docx
25‑06‑2019 10:14:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie treści SIWZ - III.pdf
28‑06‑2019 13:20:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
04‑07‑2019 14:28:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
04‑07‑2019 14:28:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf POPRAWIONA Informacja z otwarcia ofert.pdf
11‑07‑2019 13:45:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
17‑07‑2019 10:35:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1. Ocena ofert.pdf
17‑07‑2019 10:35:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
200KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Monika Guzy - Woźnicka , w dniu:  30‑01‑2011 02:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 02:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2024 10:58:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie